Rozdzielnice DBO dla rozwiązań deweloperskich

W dzisiejszych czasach dostarczanie DBO stawia takie same wymagania w zakresie dokumentacji, identyfikowalności i przechowywania dokumentacji technicznej, jak w przypadku większych paneli. Nasza wiedza na temat tych wymagań, wraz z bardzo wydajną produkcją, również w przypadku bardzo dużych zamówień lub kolejnych dostaw, stawiają Elogic jako idealnego partnera do współpracy w zakresie tych produktów. Posiadamy wydzieloną strefę produkcyjną dla paneli DBO, miejsca pracy są tam specjalnie przygotowane, dzięki czemu czas produkcji został skrócony do absolutnego minimum.